TRIO ARKITEKTER

Trio Arkitekter blev grundlagt i 1999.

Vi beskæftiger os bredt med teknisk rådgivning og har mere end 20 års erfaring indenfor bygningsrenovering, vedligeholdelse og udvikling af den eksisterende bygningsmasse.

Vi er en rutineret og erfaren virksomhed, som i de seneste år har planlagt, projekteret og ført tilsyn med en række større og mindre udviklings- og renoveringsopgaver med både teknisk og arkitektonisk kompleksitet indenfor boligbebyggelser med omkringliggende friarealer. Opgavemængden er for en største dels vedkommende udført for private bygherrer og i samarbejde med såvel større som mindre danske rådgivende ingeniør- og entreprenørfirmaer.

Vi er bekendt med den krævede disciplin, det er, at få et vellykket projektforløb gennem en dialogorienteret proces med bygherre, brugere/beboere, myndigheder, rådgivere og entreprenører.
Den store udfordring det er at få en byggeplads til at fungere optimalt for alle interessenter, i et miljø hvor beboere, brugere mm. samtidig har deres dagligdag, er et område hvor vi har stort fokus og erfaring.

Vi har fra opstarten/grundlæggelsen af CONCITO (2008) siddet i ”Bygningsgruppen”, hvor vi arbejder med projekter og analyser, der kan fremme bæredygtig adfærd i byggesektoren og hos beboerne og brugerne af ejendommene.
Bæredygtighed indgår som en integreret del af det enkelte projekts værdisætning i den tidlige fase. Den tidlige værdiafklaring gør os i stand til at inddrage specialiseret og teoretisk viden i udviklingen af de konkrete projekter.

Vi ser det som vores primære opgave at få arkitektur, teknik, miljø og økonomi til at hænge sammen, samt at sikre bygherren en ajourført viden, til løsning af såvel de tekniske, som de arkitektoniske problemstillinger projektet måtte indeholde.

Trio Arkitekters daglige arbejde er, i tæt dialog med byggeriets øvrige implicerede parter, baseret på at skabe rum til menneskelig udfoldelse. Form, lys/skygge, farver og stoflighed er de parametre der giver rummet en identitet – et udgangspunkt/reference for den enkeltes verdensopfattelse.

VORES YDELSER

 • Teknisk rådgivning - udvendige og indvendige bygningsdele 
 • Eksisterende bygningsmasse
 • Bygningsrenovering & forskønnelse
 • Vedligeholdelse og udvikling
 • Energirådgivning ift. klima og bæredygtighed
 • Andelsvurderinger
 • Vedligeholdelsesplaner
 • LAR og skybrudssikring
 • Digitalisering / BIM

MEDARBEJDERE

Trio Arkitekter er en teknisk rådgivningsvirksomhed bestående af arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører. Vi er alle generalister med et erfaringsgrundlag, der gør os i stand til at forblive på et projekt fra første møde med bygherre, til aflevering af byggeriet. Vi er en blanding af både unge og erfarne arkitekter og bygningskonstruktører, med et stort engagement, et højt fagligt niveau, og med en kærlighed til vores kulturarv; den eksisterende bygningsmasse. Vi sidder i storrum, og arbejder i et innovativt miljø, med gode faglige diskussioner og vidensdeling.

Trio Arkitekter har fokus på ”menneskelighed”, hvilket afspejler sig i medarbejderstaben, som består af åbne imødekommende mennesker, som lægger stor vægt på god kommunikation. Virksomheden har de sidste år gennemsnitligt beskæftiget 8 - 12 medarbejdere.

KONFLIKTLØSNING

Konflikter er en uundgåelig del af en byggeproces.

Trio Arkitekter søger en fredelige og konstruktive tilgang til konfliktløsningen, bevidste om at vi kun med to vindere finder en god løsning af konflikten. Vi er dog ikke bange for at skære igennem, hvis dette er nødvendigt for at lukke sagen og komme videre med byggeriet.

Hovedelementer i Trio Arkitekters konfliktløsning:

 • At arbejde på sagen, men mindst lige så meget på relationen. Sagen er langt nemmere at behandle, når relationen er god.   
 • Den gode samtale. At lytte til hinanden, at søge oprigtigt at forstå den anden, at kommunikere sine interesser og behov.  
 • At gå efter fælles forståelse og fælles løsninger frem for fokus på hvem der har ret og uret.


Ledelsen bestående af Ole, Stine & Kasper.

LEDELSE

Ole Brockdorff
Partner, Arkitekt maa

Kasper Kjær Haslebo
Partner, Bygningskonstruktør mak

Stine Gjesten
Partner, Bygningskonstruktør mak