LAR / Skybrudssikring

LAR OG SKYBRUDSSIKRING - HVAD STÅR DET EGENTLIG FOR?
LAR er en forkortelse af Lokal Afledning af Regnvand, hvilket er en metode, hvor man håndterer regnvandet på egen grund, så det ikke ledes ned i kloakken. Metoden er blevet populær i takt med klimaforandringerne og de større mængder af regn vi får året rundt. Når regnen falder, siver den ned i kloaksystemet. Tanken bag LAR er at regnvand fra tag og overflader helt afkobles kloakken og nedsives til grundvandet. Derved aflastes kloakkerne ligesom når det regner på græsplænen, og man er med til at skybrudssikre sine kloakker. Nedsivningen kan ske på eksisterende eller nyanlagte grønne arealer og i blomster-og regnbede.
Skybrudssikring på den anden side skal medvirke til at reducere skader ved voldsomme skybrud. Tiltag der skal sikre bygninger mod vand fra så kraftige skybrud, at der opstår oversvømmelse fra de omkringliggende afløb. 

Når en ejendom får anlagt LAR, så hjælper man ikke kun sin egen boligforening, men også områderne omkring. Samtidig kan det give anledning til at få renoveret resten af gårdmiljøet eller legepladsen, når man nu er i gang. Det er helt afgørende for, hvor godt et LAR-projekt kan løses, at man som forening har et godt samarbejde og kan tænke merværdi ind i det i forbindelse med etableringen af LAR. 

VI HAR BÆREDYGTIGHEDEN I FOKUS
Rådgivning inden for LAR og uderum indgår som en naturlig og integreret del af Trio Arkitekters ydelser, for som tegnestue at være med til at bidrage til vores samfunds bæredygtige udvikling og for at give kloden videre i samme stand, som vi selv overtog den i. Hos Trio er det vigtigt at være med til at løse opgaver i alle skalatrin - lige fra større helhedsplaner til mere konkrete udformninger og design af LAR-projekter - og altid med bæredygtighed i fokus.

Skybrudssikring af Frederiksberg

        

KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFO

Lad os tage et uforpligtende møde om jeres LAR-eller skybrudsprojekt. Vi tilbyder råd og vejledning i den indledende fase, hvor jeres drømme for boligforeningen bliver lavet til tegninger, og I kan også bruge os som rådgiver gennem hele processen. Vi sørger for at indhente de bedste tilbud til jer i et gennemarbejdet udbudsmateriale, og I slipper helt for at indhente byggetilladelser til LAR-projektet, derved minimerer I også risikoen for grimme overraskelser såsom fejl og ekstra omkostninger undervejs i forløbet. Kontakt os direkte via vores kontaktformular. Vi ser frem til at høre fra dig og din boligforening.

Indlæser oplysninger ...