PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDE

Trio Arkitekter har igennem sit virke beskæftiget sig bredt med arkitektrådgivning indenfor nybygning, om/tilbygning og renovering, samt landskabsbehandling af arealerne relateret til bygningerne. Firmaets fokusområde har dog primært været, og er, indenfor om/tilbygning og renovering af den eksisterende bygningsmasse.
Trio Arkitekter har bl.a. udført flere projekter for boligforeninger, den almene sektor, stat og kommuner, og er bekendt med den krævede disciplin der skal til, for at få et vellykket projektforløb, gennem en dialogorienteret proces med bygherre, bruger/beboer, myndighed, rådgiver og entreprenører. Og det, at få en byggeplads til at fungere optimalt for alle interessenter, i et miljø hvor beboer, personale mm. samtidig har deres dagligdag, er et område hvor Trio Arkitekter har stor erfaring.
Trio Arkitekter sidder i Bygningsgruppen i CONCITO (www.concito.info), Danmarks grønne tænketank, hvor vi arbejder med projekter og analyser, der kan fremme bæredygtig adfærd i byggesektoren. Trio Arkitekters indgang i denne gruppe, er vores store erfaring med bæredygtighed i forbindelse med om/tilbygning og renoveringsprojekter.
Trio Arkitekter ser det som sin primære opgave at få arkitektur, teknik, miljø og økonomi til at hænge sammen, samt at sikre bygherren en ajourført viden, til løsning af såvel de tekniske, som de arkitektoniske problemstillinger projektet måtte indeholde.
Trio Arkitekters daglige arbejde er, i tæt dialog med byggeriets øvrige implicerede parter, baseret på at skabe rum til menneskelig udfoldelse. Form, lys/skygge, farver og stoflighed er de parametre der giver rummet en identitet – et udgangspunkt/reference for den enkeltes verdensopfattelse.

 

ORGANISATION OG EJERSTRUKTUR

Trio Arkitekter er et anpartsselskab, som ejes af Ole Brockdorff og Kasper Haslebo.
Den daglige ledelse forestås af Ole Brockdorff.
Bestyrelsen består af Ole Brockdorff (formand), Kasper Haslebo og Flemming Nielsen.

MEDLEMSKAB

Trio Arkitekter er medlem af:
DANSKE ARK
Useful Network / tværfaglig netværksgruppe
CONCITO / Danmarks grønne tænketank

KVALITETSSIKRING

Trio Arkitekter arbejder med systematisk kvalitetssikring baseret på DANSKE ARK’s retningslinier/ydelsesbeskrivelse, som efterlever Byggestyrelsens vejledning.
Trio Arkitekter holder i planlægnings- og projekteringsfasen bevidst fast i den traditionelle opbygning af et projekteringsforløb, med dets forskellige faser, hvilket er med til at mindske risikoen for projekteringsfejl.
Trio Arkitekters ledelse forestår projektansvar og overordnet ansvar for kvalitetssikring. Projektgranskning udføres i alle projektets faser af en erfaren teknikker, uafhængig af projektgruppen. Projektgennemgange gennemføres konsekvent af samme tekniker før byggestart.
Gennem alle projektets faser arbejdes der med en dynamisk drejebog, en kvalitetsplan, som er med til at styre de implicerede parter gennem projektforløbets forskellige processer.
Sammen med bygherre og andre teknikere deltager vi gerne i fastlæggelsen af et kvalitetsniveau, der sikres og dokumenteres under planlægning, projektering og udførelse.

MILJØPROFIL – OG LEDELSE

Trio Arkitekters miljøprofil er baseret på principperne i ”Håndbog i miljørigtig projektering”, samt almindelig sund fornuft.
Vi vurderer i samarbejde med bygherre og andre teknikere omfanget af de miljømæssige tiltag, der skal indgå i planlægning, projektering, udførelse og drift. Tiltagene omfatter ofte internt og eksternt miljø, arbejdsmiljø, energiforbrug og forurening, men også alternative energiformer, økologiske tiltag og livscyklusvurderinger af materialer, kan indgå i vurderingen

DIGITALISERING

Alt afhængig af opgavetype og ønske fra bygherre, bestemmes/aftales digitaliseringsniveauet for den enkelte opgave.
Vi kan bistå bygherre med implementering af 3D/BIM, til optimering af driftsopgaver mm., der resulterer i en mere rentabel dagligdag.
Vi gør brug af den nyeste soft-ware (simulering af akustik, lys, energi mm.), til at understøtte vores traditionelle arkitektarbejde.

MEDARBEJDERE

Trio Arkitekter beskæftiger i øjeblikket 13 medarbejdere.
De ansatte er generalister med et erfaringsgrundlag, der gør dem istand til at forblive på et projekt fra første møde til aflevering. Medarbejderne har mange års erfaring, med en stor vægt liggende på renoverings-, om-, tilbygnings- og moderniseringsopgaver.
Vi sidder i storrum, og arbejder i et innovativt miljø, med gode faglige diskussioner.
Trio Arkitekter har fokus på ”menneskelighed”, hvilket afspejler sig i medarbejderstaben, som består af åbne imødekommende personer, som lægger stor vægt på god kommunikationen.Trio Arkitekter
Sankt Knuds Vej 36, st.
1903 Frederiksberg C
telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
Nyheder
23.11.2018: FAST UNDERLAG
25.10.2018: GODT I GANG
21.09.2018: 40 NYE TAGBOLIGER
03.09.2018: BYENS NETVÆRK


 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)