DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Modellering af eksisterende ejendomme, giver ejer/administrator muligheden for at optimere en lang række daglige arbejdsopgaver, og gøre håndteringen af driftsopgaver nemmere og mere rentabel , gennem anvendelse af 3D/BIM.
Med digitaliseret drift er det muligt at spare både tid og penge, og samtidig opnå optimal effekt og udbytte ved de kommende krav i IKT bekendtgørelsen omkring anvendelse af digitale bygningsmodeller og digital leverance ved byggeriets aflevering.
I det følgende oplyser vi om forskellige fordele ved brug af modellen, der kan anvendes til at udføre og automatisere daglige arbejdsopgaver, i forbindelse med drift, renoverings-, udbuds- og tilbudsprocesser.

Trio Arkitekter håber, at ejer/administrator vil indlede en dialog, hvor vi vil kunne påvise effektiviseringsforøgelser på mellem 15 – 30% på de fleste opgaver, når det gælder drift og informationsstyring af eksisterende og nye ejendomme.

Se artikel http://www.danskbyggeri.dk/presse+-c12-+politik/presse+-c12-+politik/nyheder/nyheder?docID=26309

Vi modellerer ejendomme i en kvalitetssikret proces (udviklet i samarbejde med 3Dbyggeri Danmark), der sikrer at materialet får den størst mulige fleksibilitet nu og fremadrettet. Alle data kan udtrækkes og filteres efter ønsker fra bygherren.


OUTPUT FORSTÅELSE

Visuel håndtering og adgang til eksisterende bygningsinformation
Tilknytning af valgfrie informationer til 3D-geometri til f.eks vedligeholdelsesarbejder, udlejning og præsentation til nye lejere
Opdateret og tidsvarende dokumentation af tegninger, dokumenter mv.
Bedre arbejdsgrundlag for jeres teknikere/rådgivere, i forbindelse med renovering, om- og tilbygning eller nybyggeri.


MÆNGDEBEREGNINGS- OG INFORMATIONSUDTRÆK SORTERING OG FILTRERING AF DATA.

Skematisk
Visuelt
Kommunikativ mapping af information og data
Hurtig og enkel vurdering af energimæssige tiltag
Rentabilitetsanalyse i forskellige skala
Hurtig og effektiv etablering af energimodel
Visuel og termisk analyse af model
Dagslys- og indeklimamuleringer
Analyse af vind, indeklima og røgsimulering
Rentabilitets- og livscyklusvurderinger


FACILITY MANAGEMENT MED BIM

Integration på web med interaktiv kontrol for brugeren
Administration, overblik, og udtræk af informationer
Mængdeudtræk til vedligeholdelses- og rengøringsopgaver
Kalkulation og rentabilitetsvurdering af effektiviseringsopgaver
Styring af ventelister, gæstelister osv.
Opdatering og visuel adgang til informationer
Effektiv adgang for boligsøgende/gæster til alle informationer vedr. lejlighed/hotelTrio Arkitekter
Sankt Knuds Vej 36, st.
1903 Frederiksberg C
telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
Nyheder
23.11.2018: FAST UNDERLAG
25.10.2018: GODT I GANG
21.09.2018: 40 NYE TAGBOLIGER
03.09.2018: BYENS NETVÆRK


 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)