V E D L I G E H O L D E L S E S P L A N

I juridisk forstand er boligforeningen at betragte som en person, og derfor kan hver enkelt ejer/andelshaver pålægges ansvar for manglende vedligeholdelse af den fælles ejendom.
Manglende vedligeholdelse kan reducere værdien af ejendommen/lejligheden, samt vanskeliggøre et salg, da den nye ejer/andelshaver må forvente fremtidige udgifter/boligafgiftstigninger, i forbindelse med efterfølgende mangeludbedringer af ejendommen.
Det er vigtigt at komme rigtigt i gang, hvis en boligforening overvejer at opstarte et byggeprojekt. Derfor er prioriteringen for denne proces af afgørende betydning, hvis man vil undgå unødige fejltagelser, som kan have store tidsmæssige, og i værste fald også økonomiske omkostninger, for bestyrelsen.
Trio Arkitekters mangeårige erfaring viser, at man kan undgå en masse ærgrelser og mange spildte kræfter i boligforeningens bestyrelse, hvis man fra starten benytter sig af en uafhængige rådgiver , der arbejder i boligforeningens interesse.
Vedligeholdelsesplan (byggeteknisk gennemgang af ejendommen inkl. økonomi på udbedringer)
Den mest fornuftige måde at planlægge ejendommens vedligeholdelse eller nye tiltag er, at få lavet en vedligeholdelsesplan, og efterfølgende gennemgå denne med Trio Arkitekter, som skal betragtes som foreningens uafhængige tillidsmand.
Dette giver bestyrelsen/boligforeningen følgende fordele:
Bestyrelsen/boligforeningen får overblik over ejendommens tilstand set med professionelle øjne
Bestyrelsen/boligforeningen får overblik over nødvendige renoveringer på kort sigt
Bestyrelsen/boligforeningen får overblik over hensigtsmæssige renoveringer
Bestyrelsen/boligforeningen får overblik over opgaver på lidt længere sigt
Boligforeningen får en slagplan for vedligeholdelse af ejendommen, på tværs af skiftende bestyrelser.
Vedligeholdelsesplanen er derfor en forudsætning for bestyrelsen, og et uundværligt arbejdsredskab for at træffe de rigtige beslutninger.
Efter udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen, bør bestyrelsen sammen med Trio Arkitekter og administrator, gennemgå vedligeholdelsesplanen, for at få besvaret alle tekniske og økonomiske spørgsmål, samt diskuteret en evt. byggeproces. Bestyrelsen vil også blive gjort bekendt med evt. tilskudsmuligheder.Trio Arkitekter
Sankt Knuds Vej 36, st.
1903 Frederiksberg C
telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
Nyheder
23.11.2018: FAST UNDERLAG
25.10.2018: GODT I GANG
21.09.2018: 40 NYE TAGBOLIGER
03.09.2018: BYENS NETVÆRK


 
Send link til en ven

Til (e-mail adresse) *

Flere adresser kan adskilles med komma eller semikolon - f.eks.: navn@firma1.dk, navn2@firma2.dk, navn3@firma3 etc

Fra (din e-mail adresse) *

Kort besked til modtager (valgfri)